Denzitometrické vyšetření se používá ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů v kostech.

Způsob hrazení: 
Nelze hradit ze zdravotního pojištění