3D Posturální analýza - Spine 3D (45 minut)

Spine 3D je zařízení, které umožňuje trojrozměrné zobrazení páteře pomocí neinvazivní infračervené technologie bez radiace. Tento přístroj nabízí různé klinické parametry, jako je analýza držení těla, rozbor skoliózy a všech možných deformací páteře. Spine 3D poskytuje klinické parametry a kompletní informace se zprávami, které jsou užitečné pro diagnostiku deformit páteře a problémů s držením těla.

Současně s vyšetřením probíhá i vyhodnocení těžiště těla a s tím související tlaky chodidel, přístroj totiž poskytuje taktéž data z baropodometrické plošiny. 

Ceny a pobočky

Pracoviště Brno, Koliště
Varianta Cena
3D Posturální analýza - Spine 3D 700,00 Kč
Objednat na pobočku